Τηλ. 22410 70710
ΟΛΑ
 • ΟΛΑ
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Αντλητικό Σύστημα
 • Αντλία θερμότητας
 • Αυτοματισμοί
 • Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)
 • Ενδοδαπέδιο Σύστημα
 • Εξαερισμός
 • Επεξεργασία Νερού
 • Η/Μ Μελέτες
 • Κεντρικός Κλιματισμός
 • Κλιματισμός VRV-VRF
 • Παραγωγή ΖΝΧ
 • Παραγωγή ΖΝΧ από αντλία θερμότητας
 • Παραγωγή ΖΝΧ με Ανάκτηση Θερμότητας
 • Πισίνα
 • Φωτοβολταϊκό Πάρκο
 • Φωτοβολταϊκό σε στέγη
 • Ψυκτικοί θάλαμοι
Νέα Μαρίνα Ρόδου

Κλιματισμός Κτιριακών Εγκαταστάσεων στη Νέα Μαρίνα Ρόδου

Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου

Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου

Κλιματιστικές Μονάδες Κλειστού Ελέγχου ΟΤΕ

Κλιματιστικές Μονάδες Κλειστού Ελέγχου (closed control) ΟΤΕ