Τηλ. 22410 70710

Φίλτρα Αέρα

Η Rodos Air διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε κατηγορίες, μεγέθη, τεχνολογίες φίλτρων για κλιματιστικά, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, συστήματα εξαερισμού, εναλλάκτες θερμότητας κλπ.

Επιλέξτε αυτό που χρειάζεστε με τη βοήθεια των μηχανικών μας.

Περιγραφή

Φίλτρα

Η Rodos Air διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε κατηγορίες, μεγέθη, τεχνολογίες φίλτρων για κλιματιστικά, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, συστήματα εξαερισμού, εναλλάκτες θερμότητας κλπ.

Αναλυτικά διαθέτουμε:

 1. Φίλτρα σε ρολό και πλάκες
 2. Πρόφιλτρα επίπεδα
 3. Πρόφιλτρα Z-line
 4. Φίλτρα λίπους
 5. Σακόφιλτρα
 6. Σταθερά σακόφιλτρα
 7. Απόλυτρα φίλτρα
 8. Τερματικό κιβώτιο απόλυτου φίλτρου
 9. Φίλτρα χημικού καθαρισμού
 10. Ηλεκτροστατικά φίλτρα

 

Βασικά χαρακτηριστικά φίλτρων

Πριν την επιλογή ενός φίλτρου, είναι σημαντική η ανάλυση των ακόλουθων σημείων:

 1. Βαθμός Απόδοσης

Αυτός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κατά την επιλογή ενός φίλτρου : η μέτρηση της ποσότητας της ρύπανσης που Εκφράζεται σαν ποσοστό επί τοις εκατό.

2. Πτώση πίεσης

Εκφράζεται ως η αντίσταση του φίλτρου στην κίνηση του αέρα, μετρούμενη σε mm στήλης ύδατος ή σε Pa. Η τιμή εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης κάθε φίλτρου.

3. Ικανότητα απορρόφησης σκόνης

Το χαρακτηριστικό αυτό δηλώνει την ποσότητα της σκόνης την οποία μπορεί να συγκεντρώσει ένα φίλτρο στη διάρκεια ζωής του, πριν δηλαδή κριθεί απαραίτητη η αντικατάστασή του.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Εφαρμογές