Τηλ. 22410 70710

Ρυθμιστής Στροφών Αντλιών και Ανεμιστήρων Siemens G120P..

Κατηγορίες: ,

Ρυθμιστής στροφών (inverter) για ενεργειακά βελτιστοποιημένο έλεγχο ταχύτητας ανοιχτού βρόχου ή κλειστού βρόχου αντλία ελέγχου και κινητήρες ανεμιστήρων σε κτιριακές εφαρμογές

Ενημερωθείτε για τις εφαρμογές και λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του η/μ εξοπλισμού σας.

Περιγραφή

Ρυθμιστής στροφών για ενεργειακά βελτιστοποιημένο έλεγχο ταχύτητας ανοιχτού βρόχου ή κλειστού βρόχου αντλία ελέγχου και κινητήρες ανεμιστήρων σε κτιριακές εφαρμογές

● Εύρος ισχύος: 0,75 kW έως 75 kW (IP20) / 90 kW (IP55)
● Εύρος τάσης: 3AC 380 … 480 V
● Πρότυπο με RS485 / USS, Modbus / RTU, BACnetMS / TP, P1
● Προαιρετικά PROFIBUS DP, CANopen, PROFINET IO
● 4 εσωτερικοί ελεγκτές PID
● Υψηλός βαθμός προστασίας IP55 / UL Τύπος 12, και για εγκατάσταση IP20
● Με το φίλτρο EMC Class A (C2) ή Class B (C1)
● Αρθρωτός σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων ισχύος και ελέγχου

Χρήση
● Έλεγχος της ταχύτητας των ανεμιστήρων αναρρόφησης και κατάθλιψης σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού
● Έλεγχος της ταχύτητας των αντλιών κυκλοφορίας σε συστήματα HVAC ελεγχόμενης ζήτησης
● Ενίσχυση πίεσης και έλεγχος της στάθμης πλήρωσης των αντλιών

Λειτουργίες
Οι λειτουργίες που αφορούν συγκεκριμένα τις αντλίες και τους ανεμιστήρες είναι ήδη ενσωματωμένες
● Αυτόματη επανεκκίνηση
Η εφαρμογή επανεκκινείται μετά από διακοπή ρεύματος ή βλάβη
● Επανεκκίνηση σε λειτουργία
Ο ρυθμιστής στροφών τίθεται σε λειτουργία ενώ ο κινητήρας λειτουργεί
● Λειτουργία ECO
Αυτόματη προσαρμογή του ρεύματος του κινητήρα στις πραγματικές συνθήκες φορτίου, π.χ. Για εφαρμογές με χαμηλή δυναμική απόκριση και σταθερή τιμή ρύθμισης ταχύτητας
● Στάση κινητήρα
Για εφαρμογές που απαιτούν ταυτόχρονη λειτουργία μεταξύ 1 και 4 κινητήρων ανάλογα με το φορτίο, π.χ. έλεγχος κλειστού βρόγχου σε όγκους υψηλής ροής
● Αδρανοποίηση: Η κίνηση ξεκινά / διακόπτεται σύμφωνα με τις πραγματικές τιμές ρύθμισης
● 4 ενσωματωμένους ελεγκτές PID
Για τον έλεγχο της ταχύτητας του μηχανισμού κίνησης ως συνάρτηση της πίεσης, της θερμοκρασίας, της παροχής, επίπεδο, την ποιότητα του αέρα και άλλες μεταβλητές της διαδικασίας
● Βασική λειτουργία λειτουργίας
Ειδικός τρόπος λειτουργίας της μονάδας μεταβλητής ταχύτητας που βελτιώνει τη διαθεσιμότητα του σε περίπτωση πυρκαγιάς
● Ελεγκτής πολλαπλών ζωνών
– Έλεγχος ζώνης με έως 3 αισθητήρες για πίεση ή θερμοκρασία, ή
– Έλεγχος δύο ανεξάρτητων ζωνών, καθεμιά με έναν αισθητήρα
● Λειτουργία παράκαμψης (bypass)
Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή ή εμφανιστεί κάποιο σφάλμα, υπάρχει αλλαγή στη λειτουργία δικτύου
● Προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες (x 3 μονάδες)
● Ρολόι πραγματικού χρόνου
Για χρονικά εξαρτώμενους ελέγχους διεργασίας, π.χ. μείωση θερμοκρασίας για έλεγχο θέρμανσης τη νύχτα
● Ελεύθερα προγραμματιζόμενα μπλοκ λογικής λειτουργίας

Για προσομοίωση απλών λειτουργιών PLC
● Παρακολούθηση κινητήρα με και χωρίς αισθητήρα θερμοκρασίας (μέσω PTC, KTY και ThermoClick αισθητήρας)
– Προστασία υπερέντασης
– Παρακολούθηση ροπής
– Προστασία από υπέρταση (ελεγκτής Vdc_max)
● Λειτουργία πέδησης με φρένο συνεχούς ρεύματος

Συνδέσεις και διεπαφές
● Διεπαφή fieldbus της μονάδας ελέγχου CU230P-2 προαιρετικά με
– RS485 / USS, Modbus / RTU, BACnetMS / TP, P1 (κανονική παράδοση)
– PROFIBUS DP
– CANopen
– PROFINET IO
● 2 x διεπαφή LG-Ni1000- / Pt1000 για άμεση σύνδεση αισθητήρων θερμοκρασίας
● Ρελέ 230 V για άμεση σύνδεση βοηθητικού εξοπλισμού
● Απομονωμένες ψηφιακές εισόδους με ξεχωριστή ομάδα δυναμικού για την αποφυγή δυνητικών μεταφορών
● Απομονωμένες αναλογικές είσοδοι για εγκατάσταση συμβατή με EMC χωρίς την ανάγκη πρόσθετων συστατικά Ενεργειακής απόδοσης
● Βελτιστοποιημένη τοπολογία μονάδας δίσκου
– Οι οριακές τιμές για αρμονικά ρεύματα και THD σύμφωνα με το πρότυπο IEC / EN 61000-3-12 πληρούνται χωρίς την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων (Rsce ≥ 120)
– Μειωμένες αρμονικές γραμμής
– Δεν υπάρχουν αντιδραστήρες → χαμηλότερο βάρος και μικρότερες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης
– Κατώτερη φαινόμενη ισχύς → μικρότερες διατομές καλωδίων
● Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

Φιλικότητα προς τον χρήστη
Οι ακόλουθες λειτουργίες και πόροι εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό ευχρηστίας:
● Απλοί οδηγοί θέσης σε λειτουργία για την εφαρμογή “on board” του χειριστή IOP-2-BT (ευφυής πίνακα χειριστή)
● Διαγράψτε τα σενάρια κειμένου για ενσωμάτωση στο εργαλείο STARTER commissioning για πιο περίπλοκο εφαρμογών
● Πίνακας χειριστή με εμφανές κείμενο και εκτεταμένες λειτουργίες διάγνωσης (IOP-2-BT)
● Κάρτα μνήμης SINAMICS (MMC) / SIMATIC (κάρτα SD) για αποθήκευση τις ρυθμίσεις παραμέτρων, την κλωνοποίηση και την τοπική θέση σε λειτουργία
● Βύσματα σύνδεσης για καλώδια τροφοδοσίας και καλώδια κινητήρα για μεγέθη πλαισίων A έως C

Σύνδεση Desigo
Το G120P είναι συμβατό με τα συστήματα Desigo από την έκδοση 4.1 και μπορεί να ενσωματωθεί μέσω του Modbus και USS.

Λογισμικό
Μια άδεια χρήσης του λογισμικού ανάθεσης STARTER περιλαμβάνεται στη δέσμη G120P BT.
Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση στη διεύθυνση www.siemens.com/starter.
Το STARTER περιλαμβάνεται επίσης στο σύνδεσμο μετατροπέα PC SINAMICS G120P KIT 2 ως ένα αξεσουάρ ή μπορεί να παραγγελθεί ξεχωριστά. Δείτε Αξεσουάρ.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατασκευαστής

Εφαρμογές

,

Σύστημα