Τηλ. 22410 70710

Η ASHRAE δημοσιεύει το αναθεωρημένο πρότυπο λεγιονέλλωσης (ή λεγεωνέλλωση)

Η ASHRAE δημοσίευσε μια αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου της που παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη της ανάπτυξης και της εξάπλωσης της Legionella.

Το Πρότυπο ANSI / ASHRAE 188-2018, Λεγεωνέλλωση: Διαχείριση Κινδύνου για Συστήματα ύδρευσης κτιρίων, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου της λεγιονέλλωσης για τα δομικά συστήματα ύδρευσης. Η έκδοση του 2018 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, καθώς και της επιβεβλημένης επικαιροποίησης, της κωδικοποιημένης γλώσσας για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης του προτύπου για ρυθμιστικούς σκοπούς.

Το πρότυπο αναπτύχθηκε αρχικά για να βοηθήσει τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν σχέδια διαχείρισης των υδάτων που περιλαμβάνουν πρακτικές που αφορούν ειδικά τα συστήματα που υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, σε ένα συγκρότημα κτιρίων ή μία μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. Προορίζεται για χρήση όσων ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εξυπηρέτηση κεντρικών συστημάτων και εξαρτημάτων νερού κτιρίων.

“Το πρότυπο 188 ήταν το πρώτο βιομηχανικό πρότυπο στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της πρόληψης της νόσου των Λεγεωναρίων”, δήλωσε ο Paul Lindahl, πρόεδρος της επιτροπής του προτύπου Standard 188. “Δεδομένου ότι το πρότυπο αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή καλών σχεδιασμών, διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης, είναι σημαντικό να γίνονται ενημερώσεις σε τακτική βάση. Η έκδοση του προτύπου για το 2018 επικεντρώνεται στη βελτίωση της χρηστικότητας, προσφέροντας καλύτερη καθοδήγηση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτής της δυνητικά θανατηφόρου νόσου και για τη διάσωση ζωών ».

 

Η ASHRAE δημοσιεύει το αναθεωρημένο πρότυπο λεγιονέλλωσης (ή λεγεωνέλλωση)

 

Η έκδοση του προτύπου 188 του 2018 προβλέπει:

  • Περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών που προάγουν την ανάπτυξη της Legionella.
  • Ενημερωτικά παραρτήματα και βιβλιογραφία με προτάσεις, συστάσεις και αναφορές σε πρόσθετες οδηγίες.
  • Ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου από τη λεγεωνέλλωση για κτίρια και συναφή συστήματα πόσιμου και μη πόσιμου νερού.
  • Απαιτήσεις για στρατηγικές και τεκμηρίωση ελέγχου λεγιονέλλωσης.

Το CDC (Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων) εκτιμά ότι υπάρχουν 8.000 έως 18.000 περιπτώσεις νοσημάτων των Λεγεωνάριων στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο – και πάνω από το 10% αυτών των περιπτώσεων είναι θανατηφόρες. Η Legionella μπορεί επίσης να προκαλέσει μια λιγότερο σοβαρή ασθένεια που μοιάζει με γρίπη, γνωστή ως ποντιακός πυρετός (επεισόδιο πυρεξίας) . Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις είναι το αποτέλεσμα της έκθεσης σε Legionella που βρέθηκε στα συστήματα ύδρευσης κτιρίων.

 

Σχετικά με την ASHRAE

Hellenic-Logo-HorizontalΗ ASHRAE, ιδρύθηκε το 1894, είναι μια παγκόσμια κοινωνία που προωθεί την ανθρώπινη ευημερία μέσω της βιώσιμης τεχνολογίας για το δομημένο περιβάλλον. Η κοινωνία και τα περισσότερα από 56.000 μέλη παγκοσμίως επικεντρώνονται στα συστήματα οικοδόμησης, την ενεργειακή απόδοση, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, την ψύξη και τη βιωσιμότητα. Μέσα από την έρευνα, τα γραπτά πρότυπα, τη δημοσίευση, την πιστοποίηση και τη συνεχή εκπαίδευση, Η ASHRAE διαμορφώνει σήμερα το δομημένο περιβάλλον του αύριο.

 

Πηγή: https://www.ashrae.org/about/news/2018/ashrae-publishes-updated-legionellosis-standard

Ενημερωτικό άρθρο για τη Λεγιονέλλωση από το ΚΕΕΛΠΝΟ:
http://www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/λοιμώδηνοσήματα/νοσήματαπουμεταδίδονταιμέσωαναπνευστικούσυστ/λεγιονέλλωση.aspx