Τηλ. 22410 70710

Rodian Amathus Beach Hotel

Επέκταση του ξενοδοχείου με 37 επιπλέον σουίτες, 5 αστέρων, εκ των οποίων οι 32 με πισίνα θερμαινόμενη. Ακόμη κατασκευάστηκε χώρος με υπηρεσίες SPA. Επίσης, ανακαινίστηκε ένα από τα εστιατόρια του ξενοδοχείου.

Στοιχεία Έργου

2009

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

  • Πλήρης εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων
  • Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίου (Building Energy Management System)
  • Εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού
  • Εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού κτιρίου
  • Επιτοίχια θέρμανση

Περιγραφή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Το κτίριο ελέγχεται μέσω συστήματος BMS. Το σύστημα θέρμανσης/ψύξης/αερισμού είναι κεντρικό για όλους τους κοινόχρηστους χώρους του SPA με ΚΚΜ προκλιματισμού. Ο κλιματισμός σε όλους τους χώρους του SPA και τα δωμάτια προσωπικού γίνεται με μονάδες νερού, ελεγχόμενες από το BMS. Η παραγωγή κρύων νερών για τον κλιματισμό και η διανομή του, ελέγχεται βάσει των απαιτήσεων από το BMS, με δυνατότητα σε περιπτώσεις ανάγκης ανταλλαγής νερών με την παλαιά εγκατάσταση. Τα ζεστά νερά διασφαλίζονται μέσω της ανάκτησης που διαθέτει ο υδρόψυκτος ψύκτης της νέας εγκατάστασης και αν απαιτηθεί με υποβοήθηση από τους λέβητες της παλαιάς εγκατάστασης. Το σύστημα είναι υπεύθυνο για τη θέρμανση των πισίνων. Επίσης, η διαχείριση του κλιματισμού των δωματίων επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος Hotel Solution της Siemens, ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης δωματίων. Έτσι, έλεγχος για τον κλιματισμό των δωματίων μπορεί να γίνει ανά δωμάτιο ή ακόμη και για ομάδες δωματίων, μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση ενέργειας σε ότι έχει να κάνει με τον κλιματισμό. Τέλος, η διαχείριση του φωτισμού του ξενοδοχείου γίνεται με εφαρμογή συστήματος KNX Instabus.

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης

Για το σύστημα B.M.S. έχουν εγκατασταθεί 7 Α.Κ.Ε. και ένας κεντρικός σταθμός ελέγχου (Η/Υ). Το σύνολο του υλικού (ελεγκτές, αισθητήρια, ηλεκτροβάνες κλπ) είναι του οίκου Siemens. Ο έλεγχος του φωτισμού μέσω του KNX γίνεται μέσω τριών οθονών επαφής, επιτρέποντας τον εύκολο έλεγχο για τον χρήστη και τον χρονοπρογραμματισμό βάσει των αναγκών.