Τηλ. 22410 70710

Μελέτη & Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε κατοικία στην Κω

Η Rodos Air ανέλαβε το 2014 την εκπόνηση της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και της ενεργειακής μελέτης κατα ΚΕΝΑΚ σε σύγχρονη μονοκατοικία στο νησί της Κω.

Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις η Rodos Air ανέλαβε την επίβλεψη της κατασκευής, την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Στην κατοικία έχουν εγκατασταθεί

 • Σύστημα SMMSe κεντρικού κλιματισμού της Toshiba τεχνολογίας VRF
 • Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης από Α.Θ.
 • Σύστημα αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας KNX
 • Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
 • Ηλιακό πεδίο για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

 

Στοιχεία Έργου

2016

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

 • Μελέτη , Επίβλεψη, Εγκατάσταση
 • Smart Home
 • Ηλιακό πεδίο για παραγωγή ΖΝΧ
 • Κεντρικός Κλιατισμός από SMMSe Toshiba
 • Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης

Το σύστημα Siemens Instabus KNX ενσωματώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλα τα μέχρι τώρα ανεξάρτητα συστήματα, όπως:

 • Έλεγχο φωτισμού, κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού.
 • Έλεγχο ηλεκτρικών ρολών και τεντών.
 • Προκαθορισμένες ρυθμίσεις συνθηκών.
 • Έλεγχο πρόσβασης σε δωμάτια ή περιοχές.
 • Παρακολούθηση χώρων.
 • Έλεγχος καταναλισκόμενης ενέργειας και φορτίων.
 • Κεντρικές ενδείξεις, χειρισμοί, στατιστικά στοιχεία.
 • Χειρισμοί από απόσταση.

Η δομή του συστήματος περιγράφεται συνοπτικά ως εξής. Σε ένα δίκτυο Bus συνδέονται όλα τα ενεργά μέρη του συστήματος όπως: οι Αισθητήρες (διακόπτες, μπουτόν, αισθητήρια φωτός, αισθητήρια θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης και Εντολείς ή Έξοδοι (δυαδικές έξοδοι, ρελέ, ρυθμιστές φωτισμού κλπ). Όλες αυτές οι συσκευές προγραμματίζονται και αποκτούν λογική ώστε να λειτουργεί το σπίτι με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Η λογική λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να τροποποιηθεί απλά με επαναπρογραμματισμό της χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ηλεκτρολογικές εργασίες (εφόσον είσοδοι και έξοδοι δεν χρειάζεται να αλλάξουν).

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση και με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη ελέγχονται τα εξής:

 • Θέρμανση δαπέδου και κλιματισμό από το σύστημα VRF της Toshiba όλων των χώρων ανά χώρο από τοπικά χειριστήρια ή απομακρυσμένα.
 • Χρονοπρογράμματα για θέρμανση.
 • Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας.
 • Έλεγχος και επιτήρηση του μηχανοστασίου μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα απομακρυσμένου προγραμματισμού του ελεγκτή.