Τηλ. 22410 70710

Lindos View Hotel

Το Lindos View Hotel βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Ρόδου ακριβώς επάνω από το αρχαίο χωριό της Λίνδου προσφέροντας υπέροχη θέα στην 2500 ετών Ακρόπολη και στο φωτεινό Αιγαίο Πέλαγος. Το Lindos View Hotel από το 1989, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του με υπευθυνότητα στο περιβάλλον για να ευχαριστήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής και των επισκεπτών.

Στοιχεία Έργου

2004

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

  • Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης από αντλίες θερμότητας και ηλιακό πεδίο. Μηδενική κατανάλωση πετρελαίου
  • Κλιματισμός από κεντρικό σύστημα VRF SMMSi Toshiba
  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες υποδομές με τις ελάχιστες παρεμβάσεις

To Lindos View Hotel επέλεξε για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων εγκαταστάσεων κλιματισμού και παραγωγής ζεστών νερών χρήσης τη Rodos Air.

Κλιματισμός Χώρων Ξενοδοχειακής μονάδας

Η Rodos Air, έχει καλύψει τις ανάγκες σε κλιματισμό σε όλους τους χώρους και κτίρια της ξενοδοχειακής μονάδας χρησιμοποιώντας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου τον κατάλληλο τύπο και τεχνολογία μηχανήματος.

Συνοπτικά υπάρχουν εγκατεστημένα ~70 εσωτερικά μηχανήματα κλιματισμού τοίχου, καναλάτα οροφής VRF, και ντουλάπες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ~420.000 Btu/h. Όλα τα μηχανήματα είναι των οίκων Carrier και Toshiba, τεχνολογίας inverter. Όπου ήταν εφικτό επιλέχθηκε η λύση συστήματων SMMS της Toshiba πετυγχαίνοντας τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης

Η Rodos Air κατέγραψε τις ανάγκες της μονάδας και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις σχεδίασε επεμβάσεις πετυγχαίνοντας τη μέγιστη αποδοτικότητα όσον αφορά την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης από κεντρικό ηλιακό θερμικό πεδίο. Εκτός των επεμβάσεων που έγιναν στο σχεδιασμό και τη συνδεσμολογία των ηλιακών συλλεκτών, προστέθηκαν μονωμένα δοχεία διαστρωμάτωσης για την αποθήκευση ζνχ (boiler) της Ahi-carrier κατάλληλου όγκου.

Για την κάλυψη των αναγκών 100% σε ΖΝΧ επιλέχθηκε συνδυαστικά με το πεδίο ηλιακών συλλεκτών αντλία θερμότητας Toshiba Estia τεχνολογίας DC Inverter με υψηλό ενεργειακό βαθμό απόδοσης, κατάλληλης ισχύος, δημιουργώντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα παραγωγής ζνχ με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδεικτικά σχεδιαγράμματα της τεχνολογίας των συστημάτων κλιματισμού που έχουν εγκατασταθεί

Ενδεικτικά σχεδιαγράμματα της τεχνολογίας των συστημάτων κλιματισμού που έχουν εγκατασταθεί στο Lindos View Hotel
main_2435252