Τηλ. 22410 70710

Lindos Imperial Resort & Spa

Η Rodos Air, ως βασικό μέλος της ομάδας μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή της πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας Lindos Imperial Resort & Spa, αλλά και ως συνεργάτης από το 2006 έχει εκτελέσει πλήθος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έχει υλοποιήσει ποικίλες εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο σχεδιασμός όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων έχει γίνει με γνώμονα την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση της αναγκαίας καταναλισκόμενης ενέργειας, μειώνοντας στο ελάχιστο το ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας.

Στοιχεία Έργου

2006

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

  • Μηδενική κατανάλωση πετρελαίου
  • Εξ’αρχής σχεδιασμός μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος
  • Συνδυασμός Ανάκτησης θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ & Ηλιακών

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΝΧ

Η ξενοδοχειακή μονάδα κλιματίζεται από ψύκτες και αντλίες θερμότητας της Carrier. Οι εγκατεστημένοι ψύκτες είναι της σειράς Aquaforce 30XA με συμπιεστές Screw καθώς και αερόψυκτοι ψύκτες 30RB με ενσωματωμένη λειτουργία ανάκτησης θερμότητας για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Επιπλέον, υπάρχει εγκατεστημένη αερόψυκτη αντλία θερμότητας 30RA της Carrier με ενσωματωμένο σύστημα ανάκτησης θερμότητας.

Στη ξενοδοχειακή μονάδα υπάρχουν εγκατεστημένες Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες οι οποίες έχουν αναλάβει τον κλιματισμό των Κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. Για τον κλιματισμό των δωματίων υπάρχουν εγκατεστημένες κρυφές (εντός ψευδοροφής) τερματικές μονάδες νερού (Fan Coil) της Carrier 42NF. Κατά περίπτωση, σε διάφορους χώρους του ξενοδοχείου υπάρχουν τοποθετημένες καναλάτες μονάδες της Carrier 42JW καθώς και εμφανή Fan Coil δαπέδου 42NZ.

Για τους αυτοματισμούς των συστημάτων κλιματισμού έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός των άλλων αισθητήρια, βάννες, ελεγκτές, κινητήρες κλπ της SIEMENS.

Συμπληρωματικά με την ανάκτηση θερμότητας, για την κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, έχει τοποθετηθεί ηλιακό θερμικό πεδίο με επίπεδους επιλλεκτικούς συλλέκτες της Sole.

Carrier 30XA

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GRUNDFOS)

Grundfos Πιεστικό Συγκρότημα

Την κυκλοφορία νερού σε όλα τα δίκτυα (ΖΝΧ, Πόσιμο, Κλιματισμού κλπ) έχουν αναλάβει αντλίες, κυκλοφορητές και πιεστικά συγκροτήματα της Grundfos.

Ενδεικτικά έχουν τοποθετηθεί αντλίες in Line TP 65 έως TP 125.

Επιπλέον, το δύσκολο έργο των ακαθάρτων, εκτελούν οι υψηλής αξιοπιστίας αντλίες της Grundfos.

Τέλος, του ιδίου κατασκευαστή είναι το αυστηρών προδιαγραφών πυροσβεστικό συγκρότημα.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Η Rodos Air σχεδίασε και εγκατέστησε σύστημα 20 ψυκτικών θαλάμων κατάψυξης και συντήρησης με εξωτερικά μηχανήματα της Carrier της σειράς CDU GF με εξατμιστήρες της Alfa Laval σειράς RLE Και BLE.

Οι πίνακες των ψυκτικών θαλάμων καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των υλικών εγκατάστασης των ψυκτικών κυκλωμάτων και δικτύου είναι της Totaline.

Η επιλογή των μηχανημάτων και ο σχεδιασμός των ψυκτικών θαλάμων στόχο έγιναν με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αλλά και τη λειτουργικότητα.

Αεροψυκτήρας
Εξωτερικό μηχάνημα ψυκτικού θαλάμου

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΙΣΙΝΕΣ)

Η μελέτη και αδειοδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών έχει ολοκληρωθεί από την εταιρεία μας. Οι πισίνες της ξενοδοχειακής μονάδας χρησιμοποιούν τελευταίας τεχνολογίας φίλτρανση και διαδικασία ελέγχου της υγιεινής του νερού με τη χρήση κατάλληλων δοσομετρικών αντλιών οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τα κατάλληλα αισθητήρια χλωρίου, pH κλπ. Όλος ο εξοπλισμός των πισινών είναι επιλεγμένος από επώνυμους κατασκευαστές.
Επιπλέον, υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα Jacuzzi (υδρομασάζ) το οποίο σχεδιάστηκε από την ομάδα μελετών της εταιρείας μας. Οι αντλίες που χρησιμοποιούνται είναι διαστασιολόγησης και προμήθειας Rodos Air.

Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για τη ξενοδοχειακή μονάδα η εταιρεία μας ανέλαβε την εκπόνηση των παρακάτω Η/Μ Μελετών:

  • Μελέτες Πυρασφάλειας και διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών
  • Μελέτες Κολυμβητικών Δεξαμενών και διαδικασία αδειοδότησής τους
  • Μελέτες Κλιματισμού, Εξαερισμού και παραγωγής ΖΝΧ
  • Μελέτες Ψυκτικών Θαλάμων
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας