Τηλ. 22410 70710

Καζίνο Ρόδου

Η Rodos Air ανέλαβε τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των νέων ψυκτών νερού (chiller) στο Casino Ρόδου τον Απρίλιο 2008. Η Rodos Air απεγκατέστησε του παλαιούς ψύκτες νερού που βρισκόταν στο δώμα του κτιρίου και εγκατέστησε δύο νέους ψύκτες 30XA 1102 Ά ενεργειακής κλάσης της εταιρείας Carrier.

Στοιχεία Έργου

2008

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

  • Απεγκατάσταση και εγκατάσταση ιδιαίτερα μεγάλων ψυκτών με μεγάλο βάρος που απαίτησε ειδική μελέτη για την ανύψωση των νέων μηχανημάτων
  • Μεγάλων διαστάσεων σωληνώσεις δικτύου
  • Νέοι ψύκτες με συμπιεστές screw και στοιχεία με αντιδιαβρωτική προστασία
  • Κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας
  • Εγκατάσταση Fancoil Carrier σε υφιστάμενες θέσεις εστιατορίου
Carrier 30XA

Οι ψύκτες 30XA της Carrier με συμπιεστές Screw έχουν την χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου στην κατηγορία τους. Η απόσβεση της συγκεκριμένης επένδυσης έχει υπολογιστεί σε λιγότερα από 3 χρόνια μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον πολύ καλύτερο τρόπο ελέγχου της φόρτισης του μηχανήματος λόγω της τεχνολογίας και του πλήθους των συμπιεστών αλλά και του Prodialog+ της Carrier.

Η Rodos Air επίσης ανέλαβε την ανακαίνιση του κλιματισμού του εστιατορίου στο Casino Ρόδου το Καλοκαίρι 2009. Για την επίτευξη θερμικής άνεσης στο χώρο του εστιατορίου επιλέχθηκαν 17 τερματικές μονάδες νερού της Carrier. Για τον καλύτερο έλεγχο θερμοκρασίας και αερισμού των διαφόρων θερμικών χωνών του χώρου εγκαταστάθηκαν νέα χειριστήρια ελέγχου της εταιρείας Siemens.