Τηλ. 22410 70710

Ξενοδοχείο Sun Palace

Στο ξενοδοχείο Sun Palace που βρίσκεται στο Φαληράκι της Ρόδου, η Rodos Air ανέλαβε το 2012 την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ) και της μονάδας του κεντρικού κλιματισμού.

Στοιχεία Έργου

2012-2014

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

  • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες υποδομές με ελάχιστες επεμβάσεις
  • Άμεσα αποτελέσματα με πολύ γρήγορη αποσβεση της επένδυσης
  • Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης χωρίς πετρέλαιο
Carrier 30RW

Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας Carrier 30RW και Carrier 61WG

Το αρχικό σύστημα είχε ως πηγή παραγωγής ΖΝΧ λέβητες πετρελαίου και ηλιακό πεδίο. Η Rodos Air επανασχεδίασε το σύστημα ώστε να μηδενιστεί η κατανάλωση πετρελαίο για τις ανάγκες παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης.

Οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούν την εγκατάσταση 2 υδρόψυκτων αντλιών θερμότητας με σύστημα ανάκτησης 100% και παραγωγή ΖΝΧ θερμοκρασίας έως 65°C.

Οι αντλίες που εγκαταστάθηκαν είναι του οίκου Carrier και συγκεκριμένα μοντέλα της σειράς 30RW και 61WG.

Εγκατάσταση Συστήματος Παραγωγής ΖΝΧ από Ηλιακά Συστήματα

Για την κάλυψη των αναγκών σε απομακρυσμένες πτέρυγες εγκαταστάθηκαν συστοιχίες ηλιακών θερμοσιφώνων 300 λίτρων με επιλλεκτικούς επίπεδους συλλέκτες Climasol υψηλής απορροφητικότητας της SOLE.

 

Ηλιακοί θερμοσίφωνες SOLE
Carrier 30GX

Εγκατάσταση Αερόψυκτου Ψύκτη Carrier 30GX

Το αρχικό σύστημα είχε ως πηγή παραγωγής ΖΝΧ λέβητες πετρελαίου και ηλιακό πεδίο. Η Rodos Air επανασχεδίασε το σύστημα ώστε να μηδενιστεί η κατανάλωση πετρελαίο για τις ανάγκες παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης.

Οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούν την εγκατάσταση 2 υδρόψυκτων αντλιών θερμότητας με σύστημα ανάκτησης 100% και παραγωγή ΖΝΧ θερμοκρασίας έως 65°C.

Οι αντλίες που εγκαταστάθηκαν είναι του οίκου Carrier και συγκεκριμένα μοντέλα της σειράς 30RW και 61WG.

Τέλος, οι ανάγκες κλιματισμού στα γραφεία που δουλεύουν σε ετήσια βάση έχουν καλυφθεί από διάφορα μοντέλα και μεγέθη μονάδων τοίχου (split) τεχνολογίας inverter της Carrier και της Toshiba.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανεξάρτητη λειτουργία (θέρμανση-ψύξη) των γραφείων της διοίκησης και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη χειμερινή περίοδο.