Τηλ. 22410 70710

Ξενοδοχείο Esperos Village

Η Rodos Air ανέλαβε την εκπόνηση των ΗλεκτροΜηχανολογικών μελετών για την ανακαίνιση των κτιριακών μονάδων του ξενοδοχείου Esperos Village στο Φαληράκι της Ρόδου με κύριο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του ξενοδοχείου.

Επιπλέον, ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών σε Κλιματισμό, παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης και την Κυκλοφορία νερού.

Στοιχεία Έργου

2016-2017

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

  • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων Κλιματισμού, Παραγωγής ΖΝΧ, Κυκλοφορίας Νερού και πισινών
  • Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας
Carrier 30RQM

Ειδικότερα το project το οποίο περάτωσε με επιτυχία το τμήμα κατασκευών της εταιρείας μας αφορούσε:

  1. Την αποξήλωση παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων κλιματισμού με ψύκτες νερού και αντικατάστασή τους με μονάδες SMMSi τεχνολογίας VRF της Toshiba.
  2. Την αποξήλωση μονάδων πετρελαίου και την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας του οίκου Carrier (μονάδες 61AF και 30AWH )
  3. Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στα μηχανοστάσια και στα δωμάτια με τη χρήση πιστοποιημένων νέας τεχνολογίας υλικών υψηλής ποιότητας.
  4. Διασύνδεση των κεντρικών θερμικών ηλιακών Συστημάτων με μπόιλερ της Carrier με την κυκλοφορία νερού να γίνεται από κυκλοφορητές inverter της Grundfos
  5. Σύστημα Ανακυκλοφορίας νερού με ανοιξείδωτους κυκλοφορητές inverter της Grundfos
  6. Μελέτη και κατασκευή ατομικών πολυεστερικών πισινών με jacuzzi σε κάθε δωμάτιο που ανακαινίστηκε και προμήθεια εξοπλισμού (ολοκληρωμένα μηχανοστάσια πισινών)

Για την ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου η μελετητική ομάδα της Rodos Air ανέλαβε την εκπόνηση και τη διαδικασία έγκρισης όλων των Η/Μ μελετών.

Ο Εξοπλισμός που επιλέχθηκε κατά την ανακαίνιση του Κεντρικού κτιρίου αφορά συστήματα κλιματισμού, παραγωγής ΖΝΧ και κυκλοφορίας νερού.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι νέες αντλίες θερμότητας της Carrier 30RQP-230 με ανάκτηση θερμότητας desuperheater για την κάλυψη αναγκών σε κλιματισμό και παραγωγή ΖΝΧ μαζί με μονάδες 61AF της Carrier. Όσον αφορά τους εναλλάκτες θερμότητας έγινε επιλογή των υψηλής ποιότητας εναλλακτών της ORAN.

Τέλος, επιλέχθηκε σύστημα κλιματισμού SMMSi της Toshiba τεχνολογίας VRF για τους υπόλοιπους χώρους του κεντρικού κτιρίου.

toshiba-inverter-condensers-caribbean-development-bank-tmr_0