Τηλ. 22410 70710

Ξενοδοχείο Athena

Η Ξενοδοχειακή μονάδα Athena που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου εγκατέστησε μία υδρρόψυκτη αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (+65οC) για την κάλυψη των αναγκών σε Ζεστά Νερά Χρήσης.

Η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας του οίκου Carrier είναι της νέας σειράς 61WG παράγει ψύξη τροφοδοτώντας με κρύο νερό το κεντρικό σύστημα κλιματισμού των δωματίων του ξενοδοχείου και ταυτόχρονα παράγει μέσω του ενσωμετωμένου συστήματος ανάκτησης θερμότητας Ζεστά Νερά Χρήσης 100% Δωρεάν.

Στοιχεία Έργου

2011

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

  • Απαλλαγή από το πετρέλαιο
  • City Hotel
  • Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης συστήματος κλιματισμού με ταυτόχρονη παραγωγή ΖΝΧ από ανάκτηση θερμότητας
  • Άμεση απόσβεση επένδυσης

Περάν της εξοικονόμησης χρημάτων από τη μηδενική κατανάλωση πετρελαίου για τα ΖΝΧ με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου μηχανήματος προκύπτει περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του ξενοδοχείου λόγω της μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος κλιματισμού.

Η μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει από τον βελτιωμένο ενεργειακό βαθμό απόδοσης της αντλίας θερμότητας 61WG σε σχέση με τα παλαιότερα μηχανήματα του κλιματισμού.

Θα πρέπει να αναφερθούν έμμεσα αποτελέσματα όπως το μειωμένο κόστος συντήρησης του συστήματος κλιματισμού, η ελαχιστοποίηση των πιθανών βλαβών κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου και ο μειωμένος θόρυβος.

Τέλος επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των παλαιών ψυκτών λόγω της αποφόρτισής τους από τη νέα αντλίας θερμότητας.

Η απόσβεση της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων όλων των επεμβάσεων που απαιτήθηκαν (σωληνώσεις, δοχεία ΖΝΧ κλπ) υπολογίζεται σε 1,5 έτος.

Υδρόψυκτη αντλία θερμότητας Carrier 61WG

Αποτελέσματα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας από το διευθυντή του ξενοδοχείου Athena Hotel