Τηλ. 22410 70710

ESTIA
DHW-HP

TOSHIBA ESTIA DHW-HP

ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Toshiba Leading Innovation logo

Η Toshiba ανέπτυξε και κατασκεύασε ένα έξυπνο και ευέλικτο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας με το βέλτιστο ενεργειακό βαθμό απόδοσης.

Το σύστημα αποτελείται από ένα δοχείο αποθήκευσης Ζεστού Νερού Χρήσης με ενσωματωμένη αντλία θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης η οποία θερμαίνει το αποθηκευμένο Ζεστό Νερό.

Η θερμοκρασία του ΖΝΧ φθάνει τους 60 ºC με τη χρήση της ενσωματωμένης αντλίας θερμότητας . Σε περίπτωση που απαιτηθεί μεγαλύτερη θερμοκρασία νερού λειτουργουν οι ενσωματωμένες ηλεκτρικές αντιστάσεις έως τους 65 ºC .

Toshiba Estia DHW-HP

Το προϊόν προορίζεται για παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση ή για παρόμοιες εφαρμογές σε επαγγελματικό επίπεδο. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι έτοιμη για εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο η σύνδεση με το δίκτυο νερού και ρεύματος.

Είδη εγκαταστάσεων

Αναλυτικά, η αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης αποτελείται από δεξαμενή νερού (190 ή 260 λίτρων) , ψυκτικό κύκλωμα, ερμάριο και έναν πίνακα ελέγχου με οθόνη. Ο σκοπός του συστήματος είναι η αποθήκευσης ΖΝΧ είτε με θέρμανση του νερού μέσω της ενσωματωμένης αντλίας θερμότητας είτε μέσω ηλιακών συλλεκτών.

Η συγκεκριμένη επιλογή συστήματος παραγωγής ΖΝΧ έχει λειτουργικό κόστος περίπου 4 φορές λιγότερο σε σχέση με τη θέρμανση του νερού από ηλεκτρική αντίσταση. Με άλλα λόγια είναι 4 φορές πιο αποδοτικό σε σχέση με τις επιλογές που είχαμε μέχρι σήμερα με τη χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Το σύστημα ακολουθεί τις πλέον αυστηρότερες προδιαγραφές και οδηγίες της Ε.Ε. Σε κάθε επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ