Τηλ. 22410 70710

Εφαρμογές Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) σε Ξενοδοχεία με τη Χρήση Αντλιών Θερμότητας & Ψυκτών με Τεχνολογία Ανάκτησης Θερμότητας

Οι επιχειρήσεις που κοιτάζουν στο μέλλον αντιλαμβάνονται ότι οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η κατανάλωση ενέργειας απο τα ξενοδοχεία εχει σημαντικότατες περιβαλοντικές επιπτώσεις. Τα ξενοδοχεία ειναι μεταξύ των πέντε πρωτων τύπων κτηρίων στον τομέα παροχής υπηρεσίων με την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.

Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες εξοικονόμησης εαν εκμεταλλευτεί σωστά το δυναμικό της ενεργειακής απόδοσης και ειδικά η απορριπτόμενη ενέργεια.

0

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

0

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΙΣΧΥΣ

0

kW
Χιλιάδες €

0

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ*

* Αφορά την ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων από τη μη χρήση συστημάτων πετρελαίου για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Ανάκτηση θερμότητας με αερόψυκτα συστήματα

Ενδεικτικά Έργα Παραγωγής ΖΝΧ με Ανάκτηση Θερμότητας από Αερόψυκτους Ψύκτες

Ανάκτηση θερμότητας με υδρόψυκτα συστήματα

Ενδεικτικά Έργα Παραγωγής ΖΝΧ με Ανάκτηση Θερμότητας από Υδρόψυκτους Ψύκτες

Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ) από Αντλίες Θερμότητας

Ενδεικτικά Έργα Συστημάτων Παραγωγής ΖΝΧ από Αντλίες Θερμότητας

Καταναλώσεις Ξενοδοχείου

Το σύνολο θέρμανση – παραγωγή ζεστού νερού – ψύξη ξεπερνάει το 60% και είναι προφανές ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
Η χρήση απλών δοκιμασμένων τεχνολογιών, προσαρμοσμένων στις νέες ανάγκες μπορεί να αυξήσει πάρα πολύ την ενεργειακή απόδοση του συστήματος.
Σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν ταυτόχρονες ψυκτικές και θερμαντικές ανάγκες είναι επιβεβλημένη η χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας.
Κάθε ψυκτικό και κλιματιστικό μηχάνημα αποβάλει στο περιβάλλον ποσά θερμότητας ίσα με το άθροισμα του ψυκτικού φορτίου της συσκευής και του μηχανικού φορτίου του συμπιεστή.

Ανάκτηση θερμότητας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. από ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα σημαίνει ότι το παραπάνω ποσό θερμότητας, μεταφέρεται στο ζεστό νερό χρήσης χωρίς κόστος σε θερμοκρασίες έως 65°C.

Σε περιπτώσεις μερικής ανάκτησης οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και τους 75°C.
Παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φθοράς στα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα.
Το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 25- 35%.(λειτουργία σε μερικά φορτία με υψηλότερο βαθμό απόδοσης).
Το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού ανέρχεται έως και 100%.

Οφέλη από την ανάκτηση θερμότητας

Με την εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας έχουμε τρία βασικά οφέλη:

Δωρεάν παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζεστού νερού χρήσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργειακού βαθμού απόδοσης του συστήματος
Βελτιωμένο ενεργειακό βαθμό απόδοσης ESEER για τα kw ψύξης που παράγονται από το νέο μηχάνημα με την ανάκτηση.
Μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την αντλία πρωτεύοντος κυκλώματος λόγω μειωμένης παροχής όταν βρίσκεται σε λειτουργία μόνο αυτό το μηχάνημα (περίοδοι μη αιχμής).
Η γενικότερη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να φτάσει έως και 35%, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους συντήρησης και βλαβών λόγω βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του ψυκτικού μηχανήματος.

Η εφαρμογή είναι ταχύτατη με μικρές επεμβάσεις και χαμηλό κόστος.

Σημαντικές είναι και οι θετικές περιβαντολλογικες επιπτώσεις λόγω αποφυγής της αποβολής θερμότητας στο περιβάλλον, και της μείωσης των αποβαλλόμενων ρύπων (μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και υγρών καυσίμων για παραγωγή ζεστού νερού).