Τηλ. 22410 70710

Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης (χωρίς πετρέλαιο) με χρήση Αερόψυκτων Αντλιών Θερμότητας

0

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

0

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΙΣΧΥΣ

0

kW
Χιλιάδες €

0

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ*

Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού Παραγωγής ΖΝΧ - Υψηλών Θερμοκρασιών (65ºC)

Carrier 61AF
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Aquasol Mythos Αφάντου 61AF045, 61AF055, 61AF075 3
2. Ξενοδοχείο Aquasol Levante Αφάντου 61AF035, 61AF045, 61AF055 3
3. Ξενοδοχείο Eden Rock Κοσκινού 61AF022 1
4. Ξενοδοχείο Atlantica Aegean Park Κολύμπια 61AF014 1
5. Ξενοδοχείο Atlantica Aegean Blue Κολύμπια 61AF022 61AF030 2
6. Ξενοδοχείο Atlantica Holiday Village Κολύμπια 61AF019 61AF030 2
7. Ξενοδοχείο Aqua Grand Λίνδος 61AF045 1
8. Ξενοδοχείο Andriana Princess Κιοτάρι 61AF014,61AF019 6
9. Κλινική Lindos Imperial Κιοτάρι 61AF019 1
10. Ξενοδοχείο Mira Mare Κύπρος 61AF105 1

Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού Παραγωγής ΖΝΧ - Υψηλών Θερμοκρασιών (60ºC)

Carrier 30AWH
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Μyrina Beach Κολύμπια 30AWH015 6
2. Ξενοδοχείο Royal Ρόδος 30AWH015 1
3. Ξενοδοχείο Aquasol Αστερίας Αφάντου 30AWH015 1

Αντλία Θερμότητας Αέρα - Νερού Διαιρούμενου Τύπου Παραγωγής ΖΝΧ - Υψηλών Θερμοκρασιών (60ºC)

Toshiba Estia
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Kalimera Porto Angeli Στεγνά Toshiba Estia 014 3
2. Ξενοδοχείο Atlantica Holiday Village Κολύμπια Toshiba Estia 014 20

Δείτε Περισσότερα Έργα...

Ανάκτηση θερμότητας με αερόψυκτα συστήματα

Ενδεικτικά Έργα Παραγωγής ΖΝΧ με Ανάκτηση Θερμότητας από Αερόψυκτους Ψύκτες

Ανάκτηση θερμότητας με υδρόψυκτα συστήματα

Ενδεικτικά Έργα Παραγωγής ΖΝΧ με Ανάκτηση Θερμότητας από Υδρόψυκτους Ψύκτες