Τηλ. 22410 70710

Εφαρμογές Ανάκτησης Θερμότητας από Υδρόψυκτους Ψύκτες & Αντλίες Θερμότητας

0

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

0

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΙΣΧΥΣ

0

kW
Χιλιάδες €

0

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ*

Ανάκτηση Θερμότητας 100% από Υδρόψυκτο Ψύκτη με χρήση ενσωματωμένων Πλακοειδών Εναλλακτών

Carrier 30RW
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Ποσοστό Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Blue Sky Ρόδος 30 RW 150 100% 2
2. Ξενοδοχείο Sunwing Resort Κοσκινού 30 RW 150 100% 2
3. Ξενοδοχείο Steps of Lindos Λίνδος 30 RW 150 100% 2
4. Ξενοδοχείο Lindos Royal Λίνδος 30 RW 150 100% 2
5. Ξενοδοχείο Atrium Palace Κάλαθος 30 RW 150 100% 3
6. Ξενοδοχείο Atrium  Prestige Λαχανιά 30 RW 120 100% 2
7. Ξενοδοχείο Atrium  Platinum Φανερωμένη 30 RW 150 100% 1
8. Ξενοδοχείο Lindos Mare Λίνδος 30 RW 150 100% 1
9. Ξενοδοχείο Lindos Blue Λίνδος 30 RW 120 100% 1
10. Ξενοδοχείο Kresten Palace Κοσκινού 30 RW 150 100% 2
11. Ξενοδοχείο Kalithea Mare Καλλιθέα 30 RW 120 100% 1
12. Ξενοδοχείο Rodos Princess Κιοτάρι 30 RW 150 100% 1
13. Ξενοδοχείο Eden Rock Λ. Καλλιθεας 30 RW 150 100% 1
14. Ξενοδοχείο Olympic Palace Ιξια 30 RW 150 100% 1
15. Ξενοδοχείο Lippia Αφαντου 30 RW 150 100% 1
16. Ξενοδοχείο Sun Palace Φαλιρακι 30 RW 120 100% 1
17. Ξενοδοχείο Porto Ageli Στεγνά 30 RW 150 100% 1

Ανάκτηση Θερμότητας από Υδρόψυκτο Ψύκτη 100%

Carrier 30HXC155
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Ποσοστό Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Aldemar Paradise Κοσκινού 30 HXC 155 100% 1
2. Ξενοδοχείο Sun Beach Resort Ιαλυσός 30 HXC 090 100% 1
3. Ξενοδοχείο Rodos Palace Ιξιά 30 HXC 090 100% 1

Ανάκτηση Θερμότητας από Υδρόψυκτο Ψύκτη με χρήση Θαλασσινών Νερών & Ηλιακά

Carrier 30HZ-HZV
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Ποσοστό Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Aldemar Paradise Κοσκινού 30 HZ 250 30% 2
2. Ξενοδοχείο Aldemar Paradise Κρήτη 30 HZ 250 30% 2
3. Ξενοδοχείο Aldemar Paradise Πύργος 30 HZ 250 30% 2

Αποθήκευση Ψύξης με Παγολεκάνες (Τριζωνικό Τιμολόγιο) + Ανάκτηση Θερμότητας

Carrier 30HXC155
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Ποσοστό Τεμάχια
1. Αεροδρόμιο Νέος Αερολιμένας Ρόδου Παραδείσι 30 HXC 375 100% 2

Ανάκτηση Θερμότητας 100% από Υδρόψυκτο Ψύκτη

Carrier 30XW
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Ποσοστό Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Aegean Park Κολύμπια 30 XW 552 100% 1
2. Ξενοδοχείο Atrium Prestige Λαχανιά 30 XW 802 100% 1
3. Ξενοδοχείο Robinson Club Πλημμύρι 30 XW 802 100% 1

Ανάκτηση Θερμότητας 100% από Υδρόψυκτη Αντλία Θερμότητας 
με παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης 65ºC

Carrier 61WG
α/α Είδος Επωνυμία Τόπος Τύπος Ποσοστό Τεμάχια
1. Ξενοδοχείο Athina Ρόδος 61WG080 100% 1
2. Ξενοδοχείο Epsilon Φαληράκι 61WG090 100% 1
3. Ξενοδοχείο Mira Mare Κύπρος 61WG090 100% 1
4. Ξενοδοχείο Atlantica Imperial Κολύμπια 61WG070 100% 2
5. Ξενοδοχείο Atlantica Princess Κολύμπια 61WG070 100% 2

Δείτε Περισσότερα Έργα...

Ανάκτηση θερμότητας με αερόψυκτα συστήματα

Ενδεικτικά Έργα Παραγωγής ΖΝΧ με Ανάκτηση Θερμότητας από Αερόψυκτους Ψύκτες

Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ) από Αντλίες Θερμότητας

Ενδεικτικά Έργα Συστημάτων Παραγωγής ΖΝΧ από Αντλίες Θερμότητας