Τηλ. 22410 70710

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

για οικιακές & επαγγελματικές εφαρμογές

Οι αντλίες θερμότητας έχουν ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία καθώς χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το θερμικό ή ψυκτικό τους έργο.

Ο βαθμός αποδοτικότητας COP κυμαίνεται από 2,5 έως 5 ανάλογα την τεχνολογία του μηχανήματος. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, η μονάδα αποδίδει 2,5 kWh - 5 kWh θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας (θέρμανσης ή ψύξης).

Τεχνολογία Αιχμής

Οι αντλίες θερμότητας έχουν ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία καθώς χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το θερμικό ή ψυκτικό τους έργο.

Ο βαθμός αποδοτικότητας COP κυμαίνεται από 2,5 έως 5 ανάλογα την τεχνολογία του μηχανήματος. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, η μονάδα αποδίδει 2,5 kWh - 5 kWh θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας (θέρμανσης ή ψύξης).

Ελάχιστο Λειτουργικό Κόστος

Με βάση την σημερινή τιμολογιακή πολιτική των ενεργειακών αγαθών, (ΔΕΗ, ΕΠΑ, Πετρέλαιο) η Carrier N.A. Ευρώπης σύγκρινε το κόστος λειτουργίας μιας κατοικίας 100 τετρ. μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η περίοδος λειτουργίας της κατοικίας για τους 5 χειμερινούς μήνες από Νοέμβριο έως Μάρτιο, με 18ώρη ημερήσια λειτουργία και χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 7°C~-5°C.

Εξετάστηκαν 3 διαφορετικά συστήματα θέρμανσης:

  1. Αντλία Θερμότητας Αέρα – Αέρα με τεχνολογία Inverter.
  2. Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα φυσικού αερίου.
  3. Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα πετρελαίου.

 

Tα αποτελέσματα δείχνουν την σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας των αντλιών θερμότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός κεντρικού συστήματος κλιματισμού κυμαίνεται από 4.000€~8.000€, έναντι 3.000~4.000€ ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης, μπορεί το διαφορικό κόστος επένδυσης να αποσβεστεί σε 2~6 έτη από την οικονομία λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. Τα παραπάνω αποτελέσματα βελτιώνονται αισθητά όταν ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί σε περιοχή με υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος όπως οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα του κόστους λειτουργίας κάθε συστήματος απεικονίζονται στο πίνακα που αφορά το κόστος θέρμανσης κατοικίας 100τμ:

Διάγραμμα Λειτουργικού Κόστους Αντλιών Θερμότητας

Σχεδιασμός & Χρήση

sxediasmos-kai-xrisi

Ο σωστός σχεδιασμός και λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης για την μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας βασίζονται στα παρακάτω:

  • Χαμηλές θερμοκρασίες νερού (κάτω των 65°C) σε αντίθεση με τις θερμοκρασίες των 70-90°C που λειτουργούσαν τα παλαιότερα συστήματα.
  • Συνεχόμενη και όχι διακοπτόμενη λειτουργία του συστήματος. Διατηρούμε τη θερμοκρασία του κτιρίου σε συγκεκριμένα θερμοκρασιακά επίπεδα.
  • Δεν εγκαθιστούμε μεγαλύτερα συστήματα από τα απαραίτητα.
  • Εγκαθιστούμε ηλεκτρονικούς θερμοστάτες με χρονοπρόγραμμα, με μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης και εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητές τους.
  • Εκμεταλλευόμαστε επίσης τις δυνατότητες των αντλιών θερμότητας χρησιμοποιώντας τες όχι μόνο για θέρμανση αλλά και για ψύξη. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραματικά ο χρόνος απόσβεσης και διατηρούμε το λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η χρήση αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης για τη θέρμανση χώρων και για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα και περιορίζει τη χρήση ορυκτών καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο) ή άλλων μη ανανεώσιμων πηγών.

Tο Estia χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά που συμβάλλουν στη οικονομία και τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Σε υπάρχουσες κατοικίες, που έχουν ήδη εγκατασταθεί λέβητες αερίου ή πετρελαίου, η αντλία θερμότητας, μπορεί να συνδυαστεί με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης, και να καλύψει με βελτιστοποιημένο τρόπο τις ανάγκες θέρμανσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ο λέβητας μπορεί και να χρησιμοποιείται μόνο ως ενισχυτική-δευτερεύουσα πηγή, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών τον χειμώνα.

Δέσμευση για ένα Καλύτερο Περιβάλλον

Τι ισχύει για την περίοδο 2008-2012; Σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη υπάρχει μία περίοδος δέσμευσης από το 2008 έως το 2012 για τη μείωση κατά 5% των εκπομπών ρύπων που επιδρούν στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης σε σχέση με το 1990.

 

Τι είναι το 20-20-20;

Είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020 για:

- Μείωση 20% εκπομπών CO2
- 20% του Ενεργειακού Ισοζυγίου από ΑΠΕ
- Αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε χώρας της Ε.Ε. καθώς και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ΑΠΕ κατά 20%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται σε μια κατοικία αφορά τη Θέρμανση και την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, με τα ορυκτά καύσιμα να είναι η βασική πηγή ενέργειας που καταναλώνεται σε μια κατοικία.

Η μείωση των εκπομπών CO2 μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή των λεβήτων καύσης με αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης για θέρμανση και παραγωγή Ζ.Ν.Χ.

Δέσμευση για ένα καλύτερο περιβάλλον

Αντλίες Θερμότητας για Ψύξη & Θέρμανση

u_anwendungsbeispiele

Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας γίνεται ως εξής. Η αντλία θερμότητας αντλεί θερμική ενέργεια από το περιβάλλον δηλ. από τον εξωτερικό αέρα. Στη συνέχεια, αυξάνει τη θερμοκρασία της απαχθείσας ενέργειας και την διαχέει με ένα μέσο στον εσωτερικό χώρο. Η θερμότητα διαχέεται μέσω του νερού των σωληνώσεων στα θερμαντικά σώματα χαμηλής θερμοκρασίας (τύπου πάνελ), ή την ενδοδαπέδια θέρμανση, ή τις μονάδες fan coil (τερματικές μονάδες νερού fcu).

Η αντλία θερμότητας έχει μεγαλύτερη απόδοση και εξοικονομεί πολύ περισσότερη ενέργεια από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου, ηλεκτρικός λέβητας, θερμοσυσσωρευτές, θερμοπομποί κλπ). Οι ρύποι όπως CO2 διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπονται για την θέρμανση μπορούν να μειωθούν έως και 57% συγκρινόμενοι με ένα παραδοσιακό λέβητα ή έως και 28% συγκρίνοντας με ένα λέβητα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου.

Η Rodos Air μπορεί να καλύψει κάθε περίπτωση εγκατάστασης θέρμανσης σε νέο ή υφιστάμενο κτίριο προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις τηρώντας στο μέγιστο την ισορροπία μεταξύ απόδοσης-κόστους εγκατάστασης και λειτουργικού κόστους.