Τηλ. 22410 70710

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Carrier Aquasnap 30 AWH
carrier-logo-transparent

Αντλία Θερμότητας Carrier 30AWH

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης

ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογές σε Ξενοδοχεία

ΝΕΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ