Τηλ. 22410 70710

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Carrier Logo
Toshiba Leading Innovation logo

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Carrier Aquasnap 30 AWH
Carrier Logo

Αντλία Θερμότητας Carrier 30AWH

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης

ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογές σε Ξενοδοχεία

ΝΕΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ